Programma’s voor organisaties

Adsom helpt mensen, bedrijven en organisaties in de zakelijke – en publieke sector bij beleidsvorming, management en bedrijfsvoering. Het bureau werd opgericht in 1982 als zelfstandig adviesbureau.

De bureaufilosofie is gebaseerd op een samenhangende benadering van advies en implementatie van gewenste (veranderings)processen.  Bent u geïnteresseerd in ondersteuning  op een van onderstaande management disciplines neem contact op met Adsom.

Organisatie Ontwikkeling, Change management, Algemeen management, Financieel management, Commercieel management, HR management, Mobiliteits Management, Outplacement.

Verander management

Anticiperen op ontwikkelingen door middel van strategie ontwikkeling, vormgeving en Scenarioplanning. Onzekerheden, risico’s en kansen in kaart brengen van complexe veranderingsprocessen helpt structuur te brengen. Adsom ondersteunt methodisch structuurvorming en doelstelling realisatie.

Bedrijfsopvolging: Management Buy-in en buy-out. Het aantal bedrijfsovernames blijft stijgen, de gemiddelde prijzen kunnen licht dalen. Strengere voorwaarden vanuit de banken, hogere financieringskosten en minder actieve private equity-bedrijven bepalen het beeld. Adsom kan hier met actief value management helpen bij het vinden van de passende match.

Mobiliteit management

Organisaties worden altijd beïnvloed door de onverwachte interne en externe gebeurtenissen. Het vermogen om tijdig te anticiperen op deze fricties is voor de strategische positie ontwikkeling van organisaties van vitale betekenis gebleken. De actuele omstandigheden van een dwingende omgeving en presteren onder hoge druk zijn vergelijkbaar.

Op basis van onze expertise in samenwerking met uw P&O afdeling zet Adsom een mobiliteitscentrum op. Deze houdt zich bezig met diverse vraagstukken, met name  de lastige personele afvloeings-vraagstukken gericht op duurzame inzetbaarheid, de keuzes, DNA van de organisatie, de bemiddeling en consensus bij gedwongen vertrek alsook de toekomst van individu en organisatie. Adsom neemt daarin verantwoordelijkheid, met u als werkgever, met u als werknemer.

HR management

Focus op ondersteuning van uw afdeling P&O /HR, arbeidsinrichting, HNW 2.0/3.0 en arbeidsmobiliteit. Adsom ondersteunt de ontwikkeling van HR beleid, cultuurveranderingstrajecten, assessments en beloningssystemen. Steeds meer organisaties besteden meer aandacht aan HR inrichting, talent- en persoonlijke ontwikkeling van hun managers en medewerkers. Adsom beschikt over het instrumentarium teneinde medewerkers te laten excelleren binnen de functie die men bekleedt dan wel interne of externe arbeidsmobiliteit.Het functie gerelateerde- dan wel persoonlijk ontwikkel assesment traject en de (functionele maatwerk)verdiepingstraining dienen deze doelen. Mediation/ Outplacement / Externe loopbaanbegeleiding. Bij gedwongen of vrijwillige verandering van werk. Mobiliteit en beëindiging van het arbeidscontract vereisen grote zorgvuldigheid. Voor uw werknemer wordt een strikt individuele route uitgezet die leidt tot een hoge succesratio bij het vinden van een nieuwe passende functie elders, die voldoening geeft. Executive search voor Management & Specialisten – alle branches. Adsom kent de functieniveaus, in de industrie, zakelijke dienstverlening, de zorg- en de publieke sector.

General management

Management ondersteuning en Interimmanagement op bestuurs- en management niveau.Spiegeling en bijdragen aan strategie ontwikkeling, implementatie en uitvoering. Doelen van de organisatie in de praktijk weten te realiseren, vormt de kern van ons vermogen om uw positie te helpen opbouwen en consolideren.

Commercieel management

Adsom biedt praktijkgerichte maatwerkoplossingen voor uw commerciële vraagstukken. Organisatie, Verkoop, Marketing & Communicatie, Business & Market Development, on- en offline strategie. Adsom ondersteunt met het maken van uw commerciële plannen incl. organisatie, management(ondersteuning) en uitvoering, assessment en reporting. Van reactie naar creatie, van binnen naar buiten.

Financieel management

Financiën zijn belangrijk voor uw organisatie: zonder financiële middelen is het onmogelijk om te investeren.Het geheel van financieel management kan worden vorm gegeven middels de planning en controle.De dienstverlening van Adsom is er op gericht om u maximaal te ondersteunen bij het vormgeven van deze cyclus.

 

UA-39505741-1